Br. M. Ezinga, 9 mei 2019

2Petrus 3:10-18 De gelovigen en de wederkomst van Christus
Download mp3: