Bijbel Open Avond D.V.

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. de te houden Bijbel Open Avonden en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal blijken te zijn.

Geliefde broeders en zusters, 

Zo de Here wil en wij leven, zal op donderdag 7 oktober 2021 weer een nieuwe Bijbel Open Avond gehouden worden. 

(rekeninghoudend met de huidige coronamaatregelen)

Broeder Johan Schep zal verder gaan met Galaten 2. 

U bent van harte welkom in het Vlechtwerk. De avond begint om 20.00 uur

 

U kunt natuurlijk de vele geluidsopnames van de avonden terug luisteren op deze site. 

De opname van br. Ger de Koning is terug te vinden in seizoen 2019-2020

Toegevoegd zijn opnames van het boek Zacharia , een studie van de ons ontvallen Maarten Ezinga uit 2010. 

 

 

Van harte aanbevolen !

 

   Laten we gebed houden voor elkaar als broeders en zusters, onze diebaren en juist ook voor hen die Jezus nog niet als hun Redder en Herder kennen. 
Alle dingen zijn in Zijn hand !

 

Tot die tijd of totdat de Here Jezus komt om ons tot Zich te nemen, wensen wij u kracht om te blijven volharden in het gebed, om nuchter en waakzaam te zijn. 

Want Zijn komst is aanstaande!

 

De samenkomsten vinden plaats in dorpshuis "het Vlechtwerk"

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <