Bijbel Open Avond D.V. 24 november 2022

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. D.V. te houden Bijbel Open Avonden

en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal mogen zijn.

 

Geliefde broeders en zusters, op donderdag 24 november zo de Heere wil en wij leven, zal broeder Cees Crezee verder gaan met de studie uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas.

In hoofdstuk 22 vers 35 t/m 45 roept de Here Jezus op om een zwaard te kopen. Zou dat betekenen dat wij opgeroepen worden om te vechten? Maar dan wel de geestelijke strijd. Geven wij gehoor aan de waarschuwingen van de Here? En zorgen wij ervoor dat we voldoende bewapend zijn door het Woord?

Bent u ook benieuwd naar wat de Here God door zijn dienstknecht tegen ons wil zeggen? Kom dan luisteren.  

U / jij bent van harte uitgenodigd, voor het eerst of opnieuw, om met elkaar het Woord van God te onderzoeken
en onder de indruk te komen van Zijn grootheid en goedheid en Zijn wil voor ons leven.

De avond start om 20.00 uur.


Inloop vanaf 19:30 uur, met de mogelijkheid een kopje koffie of thee te nuttigen. 

 

 

 

 Laten we ook gebed houden voor elkaar als broeders en zusters, onze diebaren en juist ook voor hen die Jezus nog niet als hun Redder en Herder kennen. 
Alle dingen zijn in Zijn hand !
 

Tot die tijd of totdat de Here Jezus komt om ons tot Zich te nemen, wensen wij u kracht om te blijven volharden in het gebed, om nuchter en waakzaam te zijn. 

 

Want Zijn komst is aanstaande!

 

U kunt natuurlijk de vele geluidsopnames van de avonden terug luisteren op deze site. 

De opnames van dit jaar gehouden door br. Johan Schep en br. Ger de Koning is terug te vinden onder "MP3 opnames" in seizoen 2021-2022

(wilt u de opnames via een smartphone beluisteren dan moet u dit doen in de "landscape"modus (liggend scherm))

Toegevoegd zijn opnames van het boek Zacharia , een studie van de ons ontvallen Maarten Ezinga uit 2010. 

 

 

Van harte aanbevolen !

 

  

 

De samenkomsten vinden plaats in dorpshuis "het Vlechtwerk"

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <