Bijbel Open Avond D.V. 12 mei 2022

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. de te houden Bijbel Open Avonden

en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal blijken te zijn.

 

Geliefde broeders en zusters, zo de Heere wil en wij leven, willen we op 12 mei 2022, samen voor de laatste keer in dit seizoen met u de bijbel weer te openen!

 

Broeder Jacques Brunt zal spreken over "wat doen wij als 'gelovigen' met het Evangelie?

Dit naar aanleiding van de Filipenzenbrief van Paulus.

 

 

 

 Laten we ook gebed houden voor elkaar als broeders en zusters, onze diebaren en juist ook voor hen die Jezus nog niet als hun Redder en Herder kennen. 
Alle dingen zijn in Zijn hand !
 

Tot die tijd of totdat de Here Jezus komt om ons tot Zich te nemen, wensen wij u kracht om te blijven volharden in het gebed, om nuchter en waakzaam te zijn. 

 

Want Zijn komst is aanstaande!

 

U kunt natuurlijk de vele geluidsopnames van de avonden terug luisteren op deze site. 

De opnames van dit jaar gehouden door br. Johan Schep en br. Ger de Koning is terug te vinden onder "MP3 opnames" in seizoen 2021-2022

(wilt u de opnames via een smartphone beluisteren dan moet u dit doen in de "landscape"modus (liggend scherm))

Toegevoegd zijn opnames van het boek Zacharia , een studie van de ons ontvallen Maarten Ezinga uit 2010. 

 

 

Van harte aanbevolen !

 

  

 

De samenkomsten vinden plaats in dorpshuis "het Vlechtwerk"

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <