Bijbel Open Avond D.V.

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. de te houden Bijbel Open Avonden en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal blijken te zijn.

Geliefde broeders en zusters, 

We zijn genoodzaakt de indringende beslissing te nemen naar aanleiding van de maatregelen die de overheid ons oplegt. U weet allen waarover het gaat.
Covid-19 heeft hard toegeslagen in Nederland, maar ook wereldwijd.
Het heeft ons zogezegd allemaal te pakken, is het niet lichamelijk dan wel geestelijk. 

Wij hebben als comité besloten, voorlopig geen BijbelOpenAvond te organiseren. Dit geldt vooralsnog de maanden september tot en met december.
In het nieuwe jaar 2021 hopen we dat het weer mogelijk is om als geheel weer samen te komen. Natuurlijk zo de Here het wil en wij leven.
Mochten er in de tussentijd positieve veranderingen plaatsvinden, dat eerder starten mogelijk is, dan zullen we u/ jou daar tijdig over inlichten.
Ook wordt er gekeken naar alternatieven. In geval van, zullen we u dit bekend maken.

Terug luisteren van eerder gehouden avonden, is natuurlijk voor dit moment ook een mogelijkheid.

Dankbaar voor al de avonden die we al 40 jaar mochten houden, vragen we ook voor de voortgang uw / jou gebed.  

 

Tot die tijd of totdat de Here Jezus komt om ons tot Zich te nemen, wensen wij u kracht om te blijven volharden in het gebed, om nuchter en waakzaam te zijn. 

Want Zijn komst is aanstaande!

 

 

 

De samenkomsten vinden plaats in dorpshuis "het Vlechtwerk"

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <