Bijbel Open Avond D.V. donderdag 10 september 2020

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. de te houden Bijbel Open Avonden en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal blijken te zijn.

 

Zo de Heere het wil en wij leven, dan hopen wij (de richtlijnen van het RIVM in acht nemend) de Bijbel Open Avonden in september weer te gaan opstarten.

In dit nieuwe seizoen zullen de broeders Jacques Brunt en Ger de Koning elkaar afwisselen. Br. Jacques Brunt zal ons meenemen de Tabernakel binnen en aan de hand van een maquette ons uitleggen wat de betekenis, ook voor ons, is van alle voorwerpen die in de tabernakel aanwezig zijn. Br. Ger de Koning zal het bijbelboek Maleachi met ons doornemen.

Tot die tijd of totdat de Here Jezus komt om ons tot Zich te nemen, wensen wij u kracht om te blijven volharden in het gebed, om nuchter en waakzaam te zijn. 

Want Zijn komst is aanstaande!

 

U bent van harte welkom om samen te luisteren!   

 

De samenkomst zal plaatsvinden in het Dorpshuis "het Vlechtwerk"

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <