Bijbel Open Avond D.V. do. 25 april 2019

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. de te houden Bijbel Open Avonden en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal blijken te zijn.

Op D.V. donderdag 25 april 2019 willen we de bijbel weer openen.

Op deze avond zal br. J. Nugter verder gaan in het Lukasevangelie. En wel hoofdstuk 20:1-8. De vraag naar de bevoegdheid van Jezus. 

Komt u ook (weer) of voor het eerst luisteren naar  Zijn boodschap voor u en mij?    

 

De samenkomst zal plaatsvinden op de nieuwe locatie, in het Dorpshuis "het Vlechtwerk"

u / jij bent van harte welkom !!
 

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <