Bijbel Open Avond D.V. donderdag 12 december 2019

Hartelijk welkom op onze site, hiermee willen we u up-to-date informatie verstrekken m.b.t. de te houden Bijbel Open Avonden en hopen dat dit voor u van toegevoegde waarde zal blijken te zijn.

Op D.V. donderdag 12 december 2019 zal Br. Jac. Nugter verder gaan in het Lucas evangelie. Hoofdstuk 21 vers 1 tot 4 over de gift van een arme weduwe die alles gaf wat zij bezat. Geven wij alles aan de Heer wat we bezitten of schepen we Hem af met een aalmoes?

. We zien uit wat de Here door deze dienstknecht tegen ons heeft te zeggen. 

Tot die tijd of totdat de Here Jezus komt om ons tot Zich te nemen, wensen wij u kracht om te blijven volharden in het gebed, om nuchter en waakzaam te zijn. 

Want Zijn komst is aanstaande!

 

U bent van harte welkom om samen te zingen en luisteren!   

 

De samenkomst zal plaatsvinden in het Dorpshuis "het Vlechtwerk"

Aanvang 20.00 uur 

Waar: Dorpshuis " het Vlechtwerk " , H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam
( op uw navigatie invoeren: Hoofdlanden 1,  4251 BE )

het Bijbel open comité> Route info naar locatie <