Br. M. Ezinga, 14 maart 2019

De spotters en de wederkomst van Christus. 2 Petr. 3:1-10
Download mp3: