Br. Jacques Brunt; 23 mei 2019

Slotavond met medewerking van zanggroep Pro Deo Schriftlezing: 2Petr. 3:17-18 en Jac.1:2-3
Download mp3: